joyeusenoelle

I write prose and code. I also administer a few Mastodon instances.

joyeusenoelle recebe € 7,15 por semana de 6 doadores.
Doar  

Apresentação inglês

I contribute to open-source software and develop my own. I'm also a moderator for mastodon.social and run Elekk.

Contas vinculadas

joyeusenoelle está presente nas seguintes plataformas:

Equipes

joyeusenoelle é membro de 1 equipe:

Mastodon

Mastodon is an open-source federated social network. Mastodon.social is its flagship instance.

Doadores
101
Renda
€ 38,86
por semana
Membros
3

Comunidades

Histórico

joyeusenoelle entrou 3 anos atrás.

Renda por semana (em Euro)

Número de doadores por semana